Γιατί το παιδί μου δεν αποδίδει στο σχολείο;

Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας εκπαιδευτικός παραπέμπει κάποιο παιδί για διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, ενώ ο γονιός υποστηρίζει ότι το παιδί στο σπίτι έχει διαφορετική εικόνα και ότι στο σχολείο δεν μπορεί να αποδώσει. Τι μπορεί να φταίει σε αυτήν την περίπτωση, για ποιό λόγο ένα παιδί παρουσιάζει διαφορετική εικόνα σε διαφορετικά πλαίσια;
Πρέπει πάντα να δίνουμε σημασία στη γνώμη ενός εκπαιδευτικού, καθώς οι ήπιας μορφής μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εντοπιστούν από έναν καταρτισμένο εκπαιδευτικό αλλά πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν από τους γονείς. Συνεπώς, στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός εντοπίσει δυσκολία σε ένα παιδί είναι απαραίτητο να γίνει μια πλήρης και ολοκληρωμένη μαθησιακή αξιολόγηση μέσω σταθμισμένων τεστ για την έγκυρη και αξιόπιστη ερμηνεία των δυσκολιών του παιδιού.
Στην περίπτωση που δεν προκύψουν μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να γίνει μια περαιτέρω διερεύνηση των λόγων που ένα παιδί δυσκολεύεται να αποδώσει στο σχολικό περιβάλλον. Συνήθεις λόγοι είναι η δυσκολία στη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η δυσκολία στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων, η διάσπαση προσοχής και η έλλειψη κινήτρου για μάθηση. Σε κάθε περίπτωση αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με τη δυσκολία του παιδιού μας έτσι ώστε να του δώσουμε την ευκαιρία να έχει μια όμορφη και ευχάριστη σχολική ζωή και να πετύχει την καλύτερη επίδοση βάσει των δυνατοτήτων του!!

Αλεξίου Βανέσσα
Παιδοψυχολόγος

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields