Τεστ Διάγνωσης

– Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (Ι. Βογινδρούκας, Α. Πρωτόπαππας, Γ. Σιδερίδης), κ.ά.

– WISC III, RAVEN’S Test, Προβολικές Δοκιμασίες “Σπίτι-Δένδρο-Άνθρωπος”, Bender Gestalt Test, Παιδικό Ιχνογράφημα, κ.ά.

– MMPI II, T.A.T., Κλίμακα άγχους HAMILTON, κ.ά.

– Αθηνά Τεστ, Κλίμακα Αξιολόγησης ΔΕΠ-Υ για γονείς και εκπαιδευτικούς, Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας, Αtest σχολικής ετοιμότητας, κ.ά.

– ΕΔΑΛΦΑ τεστ τυπικής ανάπτυξης παιδιών, C.A.R.S., Sensory Profile, A.S.A.S., Achenbach αξιολόγηση συμπεριφοράς, κ.ά.