Τι είναι η λεκτική δυσπραξία;

Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία είναι μια διαταραχή που οφείλεται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της ικανότητας παραγωγής φωνημάτων, συλλαβών και λέξεων. Το βασικότερο χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής είναι οι δυσκολίες συντονισμού και εκτέλεσης των διαδοχικών κινήσεων που απαιτούνται για την άρθρωση των φωνημάτων και κατ’ επέκταση για την παραγωγή ρέουσας ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, ο εγκέφαλος παρουσιάζει δυσκολία στον σχεδιασμό της κίνησης των μερών.

Πώς επηρεάζει η μάσηση την ανάπτυξη της ομιλίας;

Η ένταξη των στερεών τροφών στη διατροφή των παιδιών δεν είναι σημαντική μόνο για τη μάσηση, αλλά και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ομιλίας. Οι μύες που ενεργοποιούνται με τις κινήσεις του στόματος, των χειλιών, της γλώσσας και της σιαγόνας κατά τη διαδικασία της μάσησης και της κατάποσης υγρών και στερεών τροφών είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη της ομιλίας. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, είναι καλό να εντάσσετε.

Στάδια ανάπτυξης των φωνημάτων ανά ηλικία

Από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των γονιών είναι η εξής «πότε το παιδί μου θα μάθει να μιλάει καθαρά και σωστά; Πότε θα πει το φώνημα ρ;». Είναι απόλυτα φυσιολογικό οι γονείς να ανησυχούν για κάτι τέτοιο. Ωστόσο έχει δημιουργηθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών Ελλάδος ο παρακάτω πίνακας που δείχνει την ηλικία κατάκτησης των φωνημάτων της Ελληνικής, καθώς και των συμφωνικών συμπλεγμάτων. Ηλικία Φωνήματα Συμπλέγματα 2,6-3 ετών μ,π,τ,κ,μπ,γκ 3-3,6 ετών.

Πότε χρειάζεται ένα παιδί Λογοθεραπεία;

Η αποδοχή των περισσότερων γονιών, όταν τους ανακοινώνεται από το νηπιαγωγείο ότι το παιδί τους εμφανίζει δυσκολίες στην ομιλία είναι πολλές φορές δύσκολη, πόσο μάλλον, όταν τους προτείνεται να επισκεφθούν κάποιον ειδικό λογοθεραπευτή. Τα συναισθήματα που δημιουργούνται είναι κυρίως αρνητικά και αυτό επηρεάζει έμμεσα ή άμεσα το παιδί, πού όχι μόνο αντιμετωπίζει δυσκολία αλλά δέχεται και την απογοήτευση από τους γονείς του. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να έχουν πάντα οι.

Τραυλισμός: και όμως θεραπεύεται!!

Ένα 5% των παιδιών προσχολικής ηλικίας τραυλίζουν, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότερα από 50.000 παιδιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Για την πλειοψηφία, η κατάσταση είναι προσωρινή και την ξεπερνούν καθώς μεγαλώνουν, αλλά περίπου το 1/3 αν δεν βοηθηθούν έγκαιρα, κινδυνεύουν να αναπτύξουν τραυλισμό και στην ενήλικη τους ζωή. Τι είναι ο Τραυλισμός; Ο Τραυλισμός είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας. Αποτελεί μία σύνθετη διαταραχή που συνήθως χαρακτηρίζεται.

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές: Λόγου (προφορικού και μη) Ομιλίας Επικοινωνίας Φωνής Σίτισης και κατάποσης Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:.