Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια νευρολογική διαταραχή η οποία πλήττει μία ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή την χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή, και μπορεί να εκδηλωθεί σαν αδυναμία του παιδιού στο να ακούει, να σκέφτεται, να μιλάει, να γράφει, να προφέρει τις λέξεις, ή να εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς. Ο όρος περιλαμβάνει καταστάσεις όπως αντιληπτικές διαταραχές, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία,.

Γιατί είναι προτιμότερο να επιλέξω Παιδοψυχολόγο με ειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες για τη διάγνωση και αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών του παιδιού μου;

Λόγω της πολυδιάστατης και σύνθετης φύσης των μαθησιακών δυσκολιών κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων με σκοπό την διερεύνηση του μαθησιακού προφίλ του παιδιού, αλλά και τον σχεδιασμό της εξατομικευμένης ειδικής παρέμβασης. Η διεπιστημονική αυτή ομάδα περιλαμβάνει: Παιδοψυχίατρο, Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγο. Στο Κέντρο «ΣΤΗΡΙΞΙΣ» υπάρχει η δυνατότητα η μαθησιακή αξιολόγηση και παρέμβαση να γίνει από Παιδοψυχολόγο με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχουν πολλά παιδιά που δυσκολεύονται.

Γιατί το παιδί μου δεν αποδίδει στο σχολείο;

Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας εκπαιδευτικός παραπέμπει κάποιο παιδί για διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, ενώ ο γονιός υποστηρίζει ότι το παιδί στο σπίτι έχει διαφορετική εικόνα και ότι στο σχολείο δεν μπορεί να αποδώσει. Τι μπορεί να φταίει σε αυτήν την περίπτωση, για ποιό λόγο ένα παιδί παρουσιάζει διαφορετική εικόνα σε διαφορετικά πλαίσια; Πρέπει πάντα να δίνουμε σημασία στη γνώμη ενός εκπαιδευτικού, καθώς οι ήπιας μορφής μαθησιακές δυσκολίες μπορεί.

Από ποιό φορέα γίνεται η αξιολόγηση /διάγνωση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους φορείς. Στο δημόσιο τομέα, πραγματοποιείται αξιολόγηση και διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών από τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής και τα Νοσοκομεία που διαθέτουν αρμόδιο τμήμα. Αυτοί οι φορείς παρέχουν διάγνωση με σκοπό την ενημέρωση της οικογένειας και του σχολείου έτσι ώστε ο μαθητής να παραπεμφθεί στο τμήμα ένταξης καθώς και την μετέπειτα.

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε κάθε είδους προβλήματα που οδηγούν στη σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία σε παιδιά που έχουν κανονική φοίτηση, παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης τους, δεν κατατάσσονται στα “άτομα με ειδικές ανάγκες”, δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα και σοβαρά νοητικά, ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα. Οι δυσκολίες μπορεί να παρατηρηθούν σε έναν ή παραπάνω τομείς: Προφορικός Λόγος: φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία στην κατανόηση και χρήση μεταφορικού λόγου, δυσκολίες ακουστικής διάκρισης ήχων,.

Ο ύπνος ενισχύει τη μάθηση!

Oι ώρες που τα παιδιά κοιμούνται είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη τους! Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Neuroscience, όταν τα παιδιά κοιμούνται, οι εγκέφαλοί τους μετατρέπουν το υποσυνείδητο υλικό που έχουν μάθει σε ενεργή γνώση – μια διαδικασία που είναι πολύ πιο αποτελεσματική στα παιδιά από ότι στους ενήλικες. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι ότι η μνήμη τροποποιείται ως προς τη μορφή διευκολύνοντας.

Τι είναι Ειδική Αγωγή;