Εξειδικευμένο κέντρο αυτισμού

ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Τι εννοούμε με τον όρο αυτιστικό φάσμα; Ο όρος φάσµα του αυτισµού αναφέρεται σε ένα γενικότερο ορισµό του αυτισµού που στην µία πλευρά του φάσµατος περιλαµβάνει τον κλασικό/τυπικό αυτισµό και στην άλλη πλευρά έχουµε τα άτοµα τα οποία παρουσιάζουν την αυτιστική συµπτωµατολογία σε πιο ελαφρά µορφή και έχουν δείκτη νοηµοσύνης µέσο φυσιολογικό ή µεγαλύτερο του µέσου φυσιολογικού. Η διάγνωση αυτών των ατόµων είναι Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισµός ή σύνδροµο Asperger.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τον αυτισμό.
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αυτισμού είναι:

 • Δυσκολίες στην επικοινωνία, καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
 • Δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση
 • Δυσκολίες στην έκφραση των συναισθημάτων
 • Ιδιόρρυθμα, περιορισμένα ενδιαφέροντα
 • Στερεοτυπίες, επαναλαμβανόμενες κινήσεις
 • Δυσκολία στην επεξεργασία των ερεθισμάτων, αισθητηριακές δυσκολίες

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Είναι γενικά αποδεκτό ότι όσο νωρίτερα πραγματοποιηθεί μια έγκυρη διάγνωση, τόσο περισσότερο θα ωφεληθεί και το παιδί, αλλά και η οικογένεια και το περιβάλλον του. Είναι σημαντικό για την οικογένεια να λάβει από νωρίς υποστήριξη από κάποιον ειδικό, για να μειώσει το ενδοοικογενειακό άγχος, αλλά και για να μειώσει την πιθανότητα εδραίωσης της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού. Εάν εδραιωθεί μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί καθώς το παιδί μεγαλώνει. Η ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση γίνεται ολοένα και πιο επείγουσα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η εντατική πρόωρη παρέμβαση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργικότητας στα περισσότερα μικρά αυτιστικά παιδιά. Έχει παρατηρηθεί βελτίωση της τάξεως του 75% στο λόγο, αλλά και άλλες σημαντικές βελτιώσεις στην αναπτυξιακή πρόοδο και τη γνωστική ικανότητα (Dawson and Osterling, 1997 – Rogers, 1996, 1998).
Πηγή: www.autismhellas.gr

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Στο Κέντρο Στήριξης χρησιμοποιούνται σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση του αυτισμού. Αφού γίνει η αξιολόγηση, θεσπίζεται το θεραπευτικό πλάνο για το κάθε παιδί.
Στις θεραπευτικές τεχνικές συμπεριλαμβάνονται:

 • Η µέθοδος TEACCH (Θεραπεία & Εκπαίδευση Παιδιών µε Αυτισµό & ∆ιαταραχές Επικοινωνίας)
 • Η Εφαρµοσµένη Ανάλυση Συµπεριφοράς (Applied Behavioural Analysis ABA)
 • Κοινωνικές Ιστορίες
 • Γνωσιακές -Συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις
 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Μάθετε περισσότερα. Επικοινωνήστε μαζί μας!