Υπηρεσίες > Σχολή Γονέων

Σχολή Γονέων

Με την αλλαγή των συνθηκών της ζωής του 20ου αιώνα, με την εργασία της μητέρας, την παράλληλη ανάπτυξη της επιστήμης της Ψυχολογίας, σε συνδυασμό με τα πολλαπλασιαζόμενα προβλήματα των παιδιών, των γονέων, των συζύγων, η επιστήμη της Κοινωνικής-Οικογενειακής Ψυχολογίας θεώρησε χρέος της να στραφεί προς το δοκιμαζόμενο θεσμό της οικογένειας και να τον μελετήσει.

Με τον τρόπο αυτό η οικογένεια – αγνοημένη ως τότε – αποκτά ιδιαίτερη σημασία, οι επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος κρίνονται ως καθοριστικές για την εξέλιξη του παιδιού. Έτσι, οι γονείς γίνονται Παιδαγωγοί, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ευθύνης, ‘αναντικατάστατοι’, όπως τους θέλει η UNESCO. Μα την ίδια ώρα είναι απροετοίμαστοι για τον πολύ υπεύθυνο ρόλο τους και μάλιστα σε δύσκολη εποχή, όπως είναι η δική μας.

Το να είσαι γονέας, στην εποχή μας, δεν είναι πια αυτοσχεδιασμός. Δεν μπορούμε πια να προφασιζόμαστε άγνοια ή να περιφρονούμε τις πρόσφατες κατακτήσεις των ανθρωπιστικών επιστημών – συγκεκριμένα στην ψυχολογία του παιδιού και στην κοινωνική ψυχολογία – όπως αγνοούμε τις ατομικές επιστήμες ή τις κατακτήσεις της αστροναυτικής.

Εξάλλου, ο άνδρας, η γυναίκα, το παιδί, όσο αποτελούν ακόμη μια οικογένεια, υπόκεινται προσωπικά και συλλογικά, σε ισχυρές και ασταθείς επιδράσεις κοινωνικές και οικονομικές. Μπορεί να συγκρουστούν μεταξύ τους, ακόμη και να καταστραφούν, αν δεν προχωρήσουν, συστηματικά και μόνιμα στην αλληλοκατανόηση. Πρέπει ν’ αποκτήσουν, σταδιακά, συνείδηση της σχέσης που τους συνδέει μεταξύ τους ως συζύγους και μεταξύ της ομάδας που διαμορφώνουν ως οικογένεια, καθώς επίσης και με άλλες ομάδες.

Έτσι μπορεί να προσδιοριστεί η δράση της Σχολής Γονέων: ενημέρωση και “διαμόρφωση-διαφοροποίηση”, η κάθε μία  έννοια στενά συνδεδεμένη με την άλλη.

Η ενημέρωση (information) θέτει με τα διάφορα μέσα διάδοσης στη διάθεση του κοινού τις μελέτες, τις έρευνες, περασμένες και πρόσφατες, της οικογενειακής ψυχολογίας.

Η διαφοροποίηση (formation) που ακολουθεί, στοχεύει σε μία προσωπική αναζήτηση. Πιστεύοντας βαθιά στην ωρίμαση του ατόμου, πάντα δυνατή στον καθένα, η Σχολή Γονέων φροντίζει να διευκολύνει την αποδοχή από τον καθένα των προβλημάτων του, να τον διαφωτίσει ως προς τη μορφή των σχέσεών του με τον άλλον και ειδικότερα με τα μέλη της οικογένειάς του’.

Πηγή:  F.I.E.P. (Federation Internationale pour l’ Education

des Parents – International Federation for Parent Education)

 ‘Διεθνής Ομοσπονδία για την Εκπαίδευση των Γονέων’.

Σημ: Πληροφορίες για τη Σχολή Γονέων στο Κέντρο “ΣΤΗΡΙΞΙΣ” θα βρείτε στις Ανακοινώσεις.