Υπηρεσίες > Ομάδες Παιδιών

Ομάδες Παιδιών

Το Πρότυπο Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών και Ψυχολογικής Υποστήριξης “ΣΤΗΡΙΞΙΣ” οργανώνει Θεραπευτικές Ομάδες Παιχνιδιού και Έκφρασης για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας, και Εφήβους.

Οι θεραπευτικές αυτές ομάδες αποτελούν θεραπευτικά πλαίσια, στα οποία συμμετέχουν παιδιά που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης  και αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Τις συναντήσεις συντονίζουν θεραπευτές, οι οποίοι διαμορφώνουν τις παρεμβάσεις τους με βάση τα δυναμικά που αναπτύσσονται στην εκάστοτε ομάδα.

Στόχος της Ομάδας είναι να διευκολύνει τα παιδιά να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους,  να επεξεργαστούν συναισθήματα και δυσκολίες μέσα από το παιχνίδι, τη συζήτηση, τη ζωγραφική και το θεατρικό παιχνίδι.

Σκοπός αυτών των ομάδων είναι η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, η διαχείριση άγχους, ειδικά ζητήματα που προκύπτουν στην αναπτυξιακή φάση, αντιμετώπιση σημαντικών γεγονότων ζωής και συναισθηματικές δυσκολίες.

Οι ομάδες αυτές εστιάζουν στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα της ανάπτυξης των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύουν στα εξής:

Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, μέσα από την προαγωγή της κοινωνικής συνδιαλλαγής, της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας και την επίλυση συγκρούσεων.

Αυτο-εικόνα, αντίληψη, αυτοεκτίμηση. Διαμόρφωση μιας ικανοποιητικής εικόνας εαυτού, έτσι ώστε το παιδί να έχει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητές του.

Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων. Εξοικείωση με τη συναισθηματική έκφραση. Αναγνώριση και κατανόηση συναισθημάτων στο οικογενειακό, σχολικό και οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το παιδί.

Αποδοχή και εξοικείωση με κάθε μορφή διαφορετικότητας.

Συμμετοχή, δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων, μέσω της ένταξης σε  ομάδα συνομηλίκων.

Η διάρκεια των θεραπευτικών ομάδων είναι  90 λεπτά.