Υπηρεσίες > Ψυχολογική Υποστήριξη > Ενήλικες

Ενήλικες

Στις  Ψυχολογικές Υπηρεσίες Ενηλίκων περιλαμβάνεται πλήθος  θεραπευτικών  μεθόδων και  τεχνικών. Ο Ψυχολόγος αφού πρώτα αξιολογήσει τις ανάγκες και τις δυσκολίες του θεραπευόμενου επιλέγει την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση, μεταξύ των κατωτέρω:

 

1) Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ είναι ένα μοναδικό ταξίδι αυτογνωσίας. Ψυχολόγος και Θεραπευόμενος, αναγνωρίζουν μαζί τα συμπτώματα, αναλύουν την κατάσταση και τις διαστάσεις της και αναζητούν τις πιθανές αιτίες. Ακόμη, διαχειρίζονται τις δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις με υποστηρικτικό τρόπο. Στην ψυχοθεραπεία μπορεί κανείς να εκφράσει τα συναισθήματά του σε έναν ασφαλή χώρο, να νιώσει αποδεκτός/ή, να έρθει σε επαφή με παλιότερες εμπειρίες και συναισθήματα που μπορεί μεν να είναι οδυνηρά και ξεχασμένα ή να μοιάζουν ασήμαντα, συχνά όμως διαμορφώνουν την προσωπικότητα και τους όρους της ενήλικης ζωής.

Οι συνεδρίες ατομικής θεραπείας γίνονται μία φορά την εβδομάδα για 50′.

 

2) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ βοηθάει τους συντρόφους να αποκτήσουν και να συντηρήσουν μια υγιή, ικανοποιητική και συμμαχική σχέση αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα  όπως την απιστία, την έλλειψη χρόνου για το ζευγάρι, την αναποτελεσματική επικοινωνία, την κακή επίλυση προβλημάτων, τα συναισθήματα πικρίας, εχθρότητας, θυμού και εκδικητικότητας, τις συχνές συγκρούσεις, την συναισθηματική απόσταση, την ανεπαρκή υποστήριξη του συντρόφου, τις σεξουαλικές διαφορές και δυσκολίες, την απουσία ενδιαφέροντος ή τρυφερότητας, κ.ά..

Ο στόχος του ειδικού με το ζευγάρι είναι μια σχέση που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες και των δύο συντρόφων. Όταν όλες οι δίοδοι επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι έχουν κλείσει, ο ειδικός αναλαμβάνει να παρέμβει, ώστε να αποκατασταθεί, σε πρώτη φάση, η επικοινωνία. Επίσης, βοηθά τα άτομα να επισημάνουν και να καταλάβουν τις πηγές συγκρούσεών τους, να προσπαθήσουν να αναλύσουν τα καλά και κακά μέρη της σχέσης, καθώς και να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες για την σταθεροποίησή της, με ανοιχτή επικοινωνία και έκφραση συναισθημάτων, χωρίς απειλές και εκφοβισμούς.

 

3) Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ είναι η συνεργασία των γονέων με τον ψυχολόγο με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση των δυσκολιών του παιδιού τους  έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του. Τα παιδιά συνήθως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους. Σε κάποιες  περιπτώσεις, χρειάζεται μία εξατομικευμένη θεραπεία του ίδιου του παιδιού, με παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. Σε ηπιότερες περιπτώσεις, είναι πιθανό να αρκεί η συμβουλευτική γονιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 Ο ψυχοθεραπευτής, όντας έξω από την οικογένεια, προσφέρει συχνά μία άλλη ερμηνεία από αυτήν προς την οποία σκέφτονται οι γονείς. Αυτή η νέα «ματιά» μπορεί να ανοίξει εναλλακτικούς δρόμους θεώρησης και αντιμετώπισης του παιδιού από τους γονείς του. Αλλάζοντας στάση οι γονείς, αλλάζει και το παιδί, αφού σε κάθε οικογένεια, υπάρχει αλληλεπίδραση των μελών της.

 

4) Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ είναι ένας τύπος ψυχοθεραπείας. Βοηθά τις οικογένειες ή τα άτομα μέσα σε μια οικογένεια να καταλάβουν και να βελτιώσουν τους τρόπους  που αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο και έτσι να επιλύουν τις συγκρούσεις τους. Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία παρέχεται από εκπαιδευμένους  συμβούλους  γάμου και οικογενειών.
Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι συχνά βραχυπρόθεσμη. Παρευρίσκεστε συνήθως σε μια συνεδρία εβδομαδιαίως, χαρακτηριστικά για τρεις έως πέντε μήνες. Σε μερικές περιπτώσεις, εν τούτοις, οι οικογένειες μπορεί να χρειαστούν εντατικότερη θεραπεία ή και μεγαλύτερης διάρκειας. Το σχέδιο θεραπείας θα εξαρτηθεί από τη συγκεκριμένη κατάσταση της οικογένειάς σας.