Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές:
Λόγου (προφορικού και μη)
Ομιλίας
Επικοινωνίας
Φωνής
Σίτισης και κατάποσης

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:
Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
Αρθρωτικές διαταραχές
Φωνολογικές διαταραχές
Δυσαρθρία
Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
Βαρηκοΐα – κώφωση
Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
Μαθησιακές δυσκολίες
Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
Διαταραχές φωνής
Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι:
Η πρόληψη
Η πρόγνωση
Η διάγνωση
Η θεραπεία/ αποκατάσταση

Πηγή: http://www.selle.gr/logotherapeia.php