Τι είναι η λεκτική δυσπραξία;

Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία είναι μια διαταραχή που οφείλεται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της ικανότητας παραγωγής φωνημάτων, συλλαβών και λέξεων. Το βασικότερο χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής είναι οι δυσκολίες συντονισμού και εκτέλεσης των διαδοχικών κινήσεων που απαιτούνται για την άρθρωση των φωνημάτων και κατ’ επέκταση για την παραγωγή ρέουσας ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, ο εγκέφαλος παρουσιάζει δυσκολία στον σχεδιασμό της κίνησης των μερών του σώματος που είναι υπεύθυνα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού παραγωγής ομιλίας (στόμα, χείλη, γλώσσα, γνάθος).
Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία αποτελεί διαταραχή ομιλίας και όχι λόγου, καθώς το άτομο γνωρίζει αυτό που θέλει να πει αλλά δεν έχει την ικανότητα σωστής έκφρασης, λόγω ανεπάρκειας στον προγραμματισμό των αισθητικοκινητικών εντολών που απαιτούνται για την σωστή τοποθέτηση των αρθρωτών και την παραγωγή ρέουσας ομιλίας. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η διαταραχή αυτή δεν οφείλεται σε αδυναμία των μυών ή παράλυση αλλά σε δυσκολία στο σχεδιασμό και συντονισμό της κίνησης των απαραίτητων για την ομιλία μυών.
Κλινική εικόνα
Τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα άτομα με Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία είναι τα κάτωθι:
• Καθυστέρηση στην παραγωγή του λόγου
• Δυσκολία στην μίμηση ήχων και κινήσεων
• Δυσκολία στην άρθρωση συγκεκριμένων φθόγγων ή και συμφωνικών συμπλεγμάτων
• Καλύτερη κατανόηση από έκφραση
• Μιλάει με αργό ρυθμό και κάνει πολλές παύσεις
• Συχνά απλοποιεί τις λέξεις, αντικαθιστώντας τα σύμφωνα που το δυσκολεύουν, με αυτά που προφέρει καλύτερα
• Δυσκολία στον έλεγχο της ταχύτητας, του ρυθμού και της έντασης της ομιλίας
• Δυσκολία στη διάκριση ηχηρών και άηχων φωνημάτων
• Επιδείνωση της ομιλίας κατά την εκφορά μεγαλύτερων φράσεων

Η λογοθεραπεία διαθέτει πλήθος τεχνικών για την αντιμετώπιση της λεκτικής δυσπραξίας

Χαλβατσιώτη Φωτεινή
Λογοθεραπεύτρια

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields