Συμβουλευτική Γονέων (1)

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο που έχουν αναλάβει, προσφέροντας γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα σχετικά με την οικογένεια, τις σχέσεις γονέων παιδιών και τη συνεργασία οικογένειας-σχολείου.

Απώτερος σκοπός της συμμετοχής των γονέων στα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα «Συμβουλευτικής Γονέων» είναι η βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά τους και τα άλλα μέλη στην οικογένεια, η κατανόηση και η καλλιέργεια ενσυναίσθησης στο οικογενειακό σύστημα. Με τη συμμετοχή των γονέων δεν εξασφαλίζεται η παροχή συμβουλών και έτοιμων λύσεων από την πλευρά του συμβούλου/συντονιστή αλλά η δυνατότητα να βρεθούν οι απαντήσεις στα θέματα που τους απασχολούν και οι τρόποι που ταιριάζουν καλύτερα στη δική τους οικογένεια (όπως λέει και η παροιμία «Δε θα σου δώσω το ψάρι που θα φας, θα σε μάθω όμως να ψαρεύεις»).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, αλλά και σε μελλοντικούς γονείς. Τα τμήματα αποτελούνται από 23 άτομα, το μέγιστο, των οποίων η παρακολούθηση είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η συχνότητα των συναντήσεων είναι σε μηνιαία βάση.

Με τη συχνή παρουσία τους στην ομάδα, οι γονείς δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους, ενεργητικά ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες, προτείνουν και βρίσκουν λύσεις στα θέματα που τους απασχολούν. Σε ατμόσφαιρα που γίνεται βαθμιαία όλο και πιο φιλική, κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, να ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις των άλλων γονέων, τις βιωματικές εμπειρίες του και τελικά τις απόψεις της επιστήμης δια μέσου του συντονιστή-ψυχολόγου. Η διάρκεια των συναντήσεων είναι 90’- 120’ και για 8 συναντήσεις (από Οκτώβριο έως Μάιο).

Η θεματολογία προσδιορίζεται αφενός από τη φύση του προγράμματος και αφετέρου από τις ανάγκες των ίδιων των γονέων, οι οποίες συζητούνται κατά την πρώτη συνάντηση.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της συστηματικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, οι γονείς υποστηρίζονται πολύπλευρα στο ρόλο τους. Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι (Κόκκος, 2007β): 

 

Σε επίπεδο γνώσεων:

Η βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους. Η βελτίωση των γνώσεων των γονέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους.

Σε επίπεδο ικανοτήτων:

Η απόκτηση και η βελτίωση των ικανοτήτων των γονέων έτσι, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Σε επίπεδο στάσεων:

Η βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Η ουσιαστική επικοινωνία των γονέων με το σχολείο. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και της συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στα παιδιά τους.

 

Η θέσπιση βασικών κανόνων είναι επίσης σημαντική για την καλή λειτουργία μίας ομάδας. Για παράδειγμα, τα μέλη είναι σημαντικό να έρχονται την ώρα έναρξης που έχει καθοριστεί η ομάδα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλοι ακούμε τη γνώμη του άλλου, χωρίς να διακόπτουμε. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να μη συμμετέχουμε, αν δεν το επιθυμούμε. Αν διαφωνούμε με τη γνώμη κάποιου, ποτέ δεν επικρίνουμε τον άλλον, απλά εκφράζουμε τη δική μας άποψη. Είναι σημαντικό επίσης να επισημανθεί η αλληλοεκτίμηση και ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα των μελών με την τήρηση της εχεμύθειας.

Οι βιωματικές ασκήσεις, είναι δομημένες και συγκεκριμένες προτάσεις που κάνει ο εκπαιδευτής προς τα μέλη της ομάδας. Δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να έρχονται σε επαφή με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις το κάθε άτομο έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματά του, τις αντιδράσεις του και αποκτάει γνώσεις μέσω της άμεσης εμπειρίας.

Στο τέλος κάθε βιωματικής άσκησης ακολουθεί συζήτηση η οποία κάνει τη σύνδεση μεταξύ της θεωρίας με το πρακτικό μέρος που αναδύεται μέσα από τη βιωματική άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν τα μέλη γιατί κάνουν μία βιωματική άσκηση και τι είναι αυτό που τους προσφέρει σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Στο αρχικό στάδιο (1)  ο σύμβουλος/συντονιστής της ομάδας εστιάζει στην καλλιέργεια θετικού κλίματος στην ομάδα, να διευκολύνει τη γνωριμία και την επικοινωνία μεταξύ των μελών και την εξοικείωσή τους με το χώρο και τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας. Στη συνέχεια δίνει πληροφορίες για τον τρόπο εργασίας που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της ομάδας. Επίσης, γίνεται διερεύνηση των επιθυμιών, των αναγκών και των προσδοκιών των μελών προκειμένου να προσδιοριστούν οι στόχοι της ομάδας. Επίσης, στην εναρκτήρια συνάντηση καταρτίζεται το συμβόλαιο μεταξύ των μελών και του συμβούλου/συντονιστή που καθορίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας της ομάδας (χώρος διεξαγωγής, χρόνος έναρξης-λήξης, κλίμα της ομάδας, επικοινωνία μεταξύ των μελών) ώστε όλοι να νιώθουν ασφαλείς και διαθέσιμοι για την “από κοινού” εξέλιξη.

Η πρώτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο στις 6 μμ. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε!