Στάδια ανάπτυξης των φωνημάτων ανά ηλικία

Από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των γονιών είναι η εξής «πότε το παιδί μου θα μάθει να μιλάει καθαρά και σωστά; Πότε θα πει το φώνημα ρ;». Είναι απόλυτα φυσιολογικό οι γονείς να ανησυχούν για κάτι τέτοιο. Ωστόσο έχει δημιουργηθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών Ελλάδος ο παρακάτω πίνακας που δείχνει την ηλικία κατάκτησης των φωνημάτων της Ελληνικής, καθώς και των συμφωνικών συμπλεγμάτων.

Ηλικία Φωνήματα Συμπλέγματα
2,6-3 ετών μ,π,τ,κ,μπ,γκ
3-3,6 ετών ν,β,γ,χ,ντ
3,6-4 ετών φ,σ,ζ,λ, σπ,πλ,κλ,βλ,κν,πν,πχ,νγ
4-4,6 ετών θ,δ φλ,στ,σκ,ψ,ξ,χτ,τρ,κρ,δγ,ζμ,μν
4,6-5 ετών σφ,βρ,ντρ,χν,ζγ,φτ,τσ,ντζ
5-5,6 ετών γλ,γρ,στρ
5,6-6 ετών ρ δρ,θρ,χτρ

Να θυμάστε ότι τα παραπάνω αναπτυξιακά στάδια αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο ηλικίας στην εμφάνιση της άρθρωσης των φωνημάτων, αλλά δεν κατακτούν όλα τα παιδιά τα φωνήματα της γλώσσας μας με βάση τα παραπάνω χρονολογικά ορόσημα. Μπορεί κάποιο παιδί να κατακτήσει ένα φώνημα 2-3 μήνες αργότερα από την ηλικία που αναφέρεται παραπάνω ή ανάμεσα σε 2 παιδιά ίδιας ηλικίας το ένα να κατακτήσει πιο γρήγορα από το άλλο κάποια φωνήματα. Για αυτό ακριβώς το λόγο, η ύπαρξη μικρών χρονολογικών αποκλίσεων δεν αποτελεί ανησυχητικό σημάδι, όπως επίσης δεν πρέπει τα παιδιά μας να τα συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα της ίδιας ηλικίας.
Ωφέλιμο είναι να γνωρίζουμε τα αναπτυξιακά ορόσημα και αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση από το τυπικό να απευθυνθούμε σ’ έναν λογοθεραπευτή.

Πηγή: www.selle.gr

Η Λογοθεραπεύτρια
Παπαγεωργίου Αναστασία
Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων
Λογοθεραπευτών Ελλάδας (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.)