Ο Παιδοψυχολόγος συνεργάζεται με τους γονείς διακριτικά και χωρίς να αποκαλύψει στοιχεία της συνεδρίας.