Ο Παιδοψυχολόγος είναι εχέμυθος με φιλική αντιμετώπιση

Η εχεμύθεια είναι βασικό στοιχείοστο επάγγελμα του Παιδοψυχολόγου, όπως και σε όλα τα επάγγελμα ψυχικής υγείας.  Ως απόρροια του ιατρικού απορρήτου και του κώδικα δεοντολογίας  ο Παιδοψυχολόγος  αντιμετωπίζει και διαφυλάσσει με σεβασμό και  εχεμύθεια της πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Είναι πιθανό, κάποιες φορές,  τα παιδιά,  οι έφηβοι αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, ιδίως στην αρχή τις θεραπείας, να είναι επιφυλακτικοί στην παροχή πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων  λόγω ανασφάλειας, ντροπής ή άλλων προσωπικών λόγων. Ο Παιδοψυχολόγος είναι υπεύθυνος να δημιουργήσει κλίμα εχεμύθειας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας και με φιλική αντιμετώπιση να δώσει τη δυνατότητα στους  θεραπευόμενους και τις οικογένειές τους να «ανοιχτούν»  και να μοιραστούν σημαντικά στοιχεία της προσωπικής τους ζωής. Τέλος,  ο Ψυχολόγος που δουλεύει με παιδιά και εφήβους είναι διακριτικός και εχέμυθος, χωρίς να έχει επικριτική διάθεση απέναντι στους θεραπευόμενους. Ακόμα και σε περιπτώσεις που κρίνει ότι είναι απαραίτητο να εκφράσει την αντίρρησή του για τυχόν στάσεις ή συμπεριφορές, στο πλαίσιο της θεραπείας, οφείλει να το κάνει με διακριτικότητα και σεβασμό στις απόψεις, πεποιθήσεις και στάσεις του θεραπευόμενου. Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν παρέχει σε τρίτους πληροφορίες της συνεδρίας, αν πρώτα δεν έχει ενημερώσει το παιδί, τον έφηβο και την οικογένειά του.  Κάποιες φορές, όπως στο πλαίσιο της συνεργασίας με άλλους ειδικούς (παιδοψυχίατρος, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, εκπαιδευτικός) είναι απαραίτητο να δοθούν πληροφορίες που αφορούν είτε  τη συμπεριφορά και τη στάση του θεραπευόμενου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας είτε την κλινική του εικόνα. Από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες οι θεραπευόμενοι και οι οικογένειές τους ενημερώνονται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις είναι απαραίτητη και σημαντική για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας η παροχή πληροφοριών.

 

                                                                                    Η Παιδοψυχολόγος

Αλεξίου Βανέσσα

Πειραιάς, Κέντρο ¨ΣΤΗΡΙΞΙΣ¨