Ο παιδοψυχολόγος βοηθά παιδιά που βιώνουν κακοποίηση

 

 Δυστυχώς στην εποχή που ζούμε η παιδική κακοποίηση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Με τον όρο παιδική κακοποίηση αναφερόμαστε στη συμπεριφορά προς ένα παιδί η οποία είναι: α) έξω από τους κανόνες ευπρεπούς συμπεριφοράς και β) συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο πρόκλησης σωματικής ή συναισθηματικής βλάβης.  Η συμπεριφορά περιλαμβάνει ενέργειες και παραλείψεις, είτε σκόπιμες είτε ακούσιες και μπορεί να έχει σοβαρές, ήπιες ή και καμία δυσμενή συνέπεια  (Christoffel et al., 1992).

Υπάρχουν διαφορετικά είδη κακοποίησης που μπορεί να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Στα είδη της κακοποίησης συμπεριλαμβάνεται η σωματική κακοποίηση (π.χ. χτυπήματα, κάψιμο, χαστούκια), η συναισθηματική κακοποίηση (αποτυχία ικανοποίησης των αναγκών ενός παιδιού για συναισθηματική ασφάλεια μέσω τρομοκρατίας ή υπερβολικού ελέγχου), η σεξουαλική κακοποίηση (χάδια, σεξουαλική επαφή, συμμετοχή σε πορνογραφία) και η παραμέληση (αποτυχία ικανοποίησης βασικών αναγκών όπως τροφή, ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση κ.ά.) (Wenar & Kerig, 2008).

Η παρέμβαση του Παιδοψυχολόγου είναι καθοριστικής σημασίας στην περίπτωση της παιδικής κακοποίησης  για την επούλωση των ψυχολογικών τραυμάτων αλλά και για τον περιορισμό των ψυχολογικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί συχνά εμφανίζουν δυσκολία προσαρμογής, άγχος αποχωρισμού, μειωμένο αίσθημα εμπιστοσύνης, προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα στις  σχέσεις με τους συνομηλίκους, διαταραχές διάθεσης, αισθήματα ενοχής και ντροπής, υψηλά επίπεδα άγχους, διαταραχές ύπνου κ.ά.. 

Ο Παιδοψυχολόγος αφού πρώτα αξιολογήσει τις δυσκολίες του παιδιού τόσο σε επίπεδο συμπεριφοράς όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο διαμορφώνει την κατάλληλη Ψυχοθεραπευτική Παρέμβαση. Πρωταρχικοί στόχοι στο πλαίσιο της θεραπείας είναι η ρύθμιση του συναισθήματος, η διαπροσωπική εμπιστοσύνη και η ανάπτυξη της αυτο-εκτίμησης, βασικών δεξιοτήτων που πλήττονται στην περίπτωση της κακοποίησης και επηρεάζουν άμεσα την υγιή  ανάπτυξη του παιδιού.

                                                                                Η Παιδοψυχολόγος

                                                                    Αλεξίου  Βανέσσα

 

Βιβλιογραφία

                Christoffel, K. K., Scheidt, P. C., Agran, P. F., Kraus, J. F., McLoughlin, E., & Paulson, J. A. (1992). Standard definitions for childhood injury research: Excerpts of a conference report. Pediatrics, 89(6), 1027-1034.

Wenar, Ch. & Kerig, P.K. (2008). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία. Μεταφραση- Επιμέλεια: Μαρκουλής, Δ. & Γεωργάκα, Ε. . Εκδόσεις Gutenberg.

Πειραιάς, Κέντρο “ΣΤΗΡΙΞΙΣ”