Ο Παιδοψυχολόγος βοηθάει παιδιά στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό

Οι έφηβοι, τελειώνοντας το Λύκειο ή και ακόμα νωρίτερα όταν καλούνται να επιλέξουν σχολικό πλαίσιο (π.χ. Επαγγελματικό Λύκειο) οφείλουν να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το επαγγελματικό μέλλον τους. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η λήψη επαγγελματικών αποφάσεων δεν είναι για όλους εύκολη υπόθεση.

Οι έφηβοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις αξιολογώντας πλήθος παραγόντων όπως είναι οι προσωπικές επιθυμίες, οι δεξιότητες τους , οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ωστόσο και παρόλο που γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο σχολικό πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου πολλές φορές οι έφηβοι χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια.
Το ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει ο Παιδοψυχολόγος, ο οποίος είναι Επιστήμονας εξειδικευμένος στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Όσον αφορά την Επαγγελματική Αξιολόγηση ο Παιδοψυχολόγος μέσω σταθμισμένων ερωτηματολογίων αξιολογεί αφενός τις επιθυμίες και αφετέρου τις επαγγελματικές δεξιότητες του ατόμου, προσπαθώντας να βρει κοινό σημείο μεταξύ των δύο παραπάνω διαστάσεων. Στη συνέχεια, όσον αφορά τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, αναζητά τις καλύτερες δυνατές επαγγελματικές επιλογές, στοχεύοντας στο συγκερασμό των επιθυμιών και των δεξιοτήτων του ατόμου.
Ο Παιδοψυχολόγος μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης βοηθά τον έφηβο να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με (Nathan and Hill, 2006):
 Τη γνώση του εαυτού του
 Την κατανόηση της αγοράς εργασίας και των παραγόντων που την επηρεάζουν
 Τη γνώση του ρόλου που παίζει ο ελεύθερος χρόνος στη ζωή του κάθε ατόμου
 Την αναζήτηση και απόκτηση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η επαγγελματική επιλογή
 Τη λήψη ορθών επαγγελματικών αποφάσεων

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και για την ορθότερη επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων ο Παιδοψυχολόγος χρησιμοποιεί πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, της προσωπικής ωριμότητας, της δεξιότητας επίλυσης προβλήματος και λήψης αποφάσεως, της επαγγελματικής πληροφόρησης και της επαγγελματικής συμβουλευτικής.
Ο Παιδοψυχολόγος μέσω του Επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχει στον έφηβο χρόνο, υποστήριξη, προσοχή και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν αφενός να αποκτήσει μια καλύτερη αντίληψη των δυνατοτήτων του και αφετέρου να πάρει ορθότερες αποφάσεις για το επαγγελματικό του μέλλον (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2009).

Η Παιδοψυχολόγος
Αλεξίου Βανέσσα

Βιβλιογραφία


Nathan, R. & Hill, L. (2006). Επαγγελματική Συμβουλευτική. Η συμβουλευτική προσέγγιση της Επαγγελματικής Επιλογής και Σταδιοδρομίας. Μετάφραση- Επιστημονική Επιμέλεια: Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. Εκδόσεις: Μεταίχμιο.

Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (2009). Επαγγελματική Αξιολόγηση. Τεστ και Ερωτηματολόγια Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Εκδόσεις: Μεταίχμιο.

Πειραιάς, Κέντρο ¨ΣΤΗΡΙΞΙΣ¨