Ο Παιδοψυχολόγος έχει ως κύριο εργαλείο τον Λόγο

Ετυμολογικά η λέξη Παιδοψυχολόγος απαρτίζεται από τις λέξεις παιδί, ψυχή και λόγος.  Ο λόγος είναι το βασικότερο εργαλείο του Παιδοψυχολόγου. Μέσω του λόγου έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία, πρωτίστως,  να επικοινωνήσει με το παιδί/έφηβο που έχει απέναντί του. Βοηθάει όχι μόνο στην έκφραση από την πλευρά του θεραπευτή, αλλά δίνει σημαντικές πληροφορίες για την κλινική εικόνα του παιδιού/εφήβου.  Ο τρόπος που το παιδί/έφηβος αντιλαμβάνεται αλλά και χρησιμοποιεί το λόγο είναι καθοριστικής σημασίας για την κλινική του εκτίμηση.

Ενδεικτικά ο  Παιδοψυχολόγος μέσω του λόγου:

ü  Συζητά με το παιδί – έφηβο που έχει απέναντί του

ü  Εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του

ü  Αξιολογεί τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού/εφήβου

ü  Συλλέγει πληροφορίες για τις νοητικές λειτουργίες του παιδιού/εφήβου

Συμπερασματικά, ο λόγος είναι σημαντικό εργαλείο τόσο για τον Ψυχολόγο όσο και για τον Παιδοψυχολόγο. Ιδίως στην περίπτωση του Ψυχολόγου που δουλεύει με παιδιά και εφήβους η λεκτική έκφραση και ικανότητα του παιδιού και το επίπεδο χρήσης  του λόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριών  δίνουν σημαντικές και αξιοποιήσιμες πληροφορίες για την αναπτυξιακή ηλικία του, τις κοινωνικές – γνωστικές ικανότητές του, το περιβάλλον και τα ερεθίσματά του.

 

                                                                                Η Παιδοψυχολόγος

                                                                              Αλεξίου Βανέσσα