Δωρεάν αξιολογήσεις εργοθεραπείας και λογοθεραπείας

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο ¨ΣΤΗΡΙΞΙΣ” δωρεάν αξιολογήσεις εργοθεραπείας καιλογοθεραπείας.

Τηλεφωνήστε άμεσα στο 210-4210161.