Γιατί είναι προτιμότερο να επιλέξω Παιδοψυχολόγο με ειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες για τη διάγνωση και αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών του παιδιού μου;

Λόγω της πολυδιάστατης και σύνθετης φύσης των μαθησιακών δυσκολιών κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων με σκοπό την διερεύνηση του μαθησιακού προφίλ του παιδιού, αλλά και τον σχεδιασμό της εξατομικευμένης ειδικής παρέμβασης. Η διεπιστημονική αυτή ομάδα περιλαμβάνει: Παιδοψυχίατρο, Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγο.
Στο Κέντρο «ΣΤΗΡΙΞΙΣ» υπάρχει η δυνατότητα η μαθησιακή αξιολόγηση και παρέμβαση να γίνει από Παιδοψυχολόγο με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχουν πολλά παιδιά που δυσκολεύονται να αποδώσουν στο σχολείο είτε λόγω της ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών, είτε λόγω της δυσκολίας τους να διαχειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα για το σχολικό περιβάλλον, της ύπαρξης προβλημάτων σε επίπεδο κοινωνικής συνδιαλλαγής, της χαμηλής τους αυτοεκτίμησης. Ο Παιδοψυχολόγος μπορεί να διακρίνει το λόγο της χαμηλής σχολικής επίδοσης του παιδιού και να διαμορφώσει το θεραπευτικό πρόγραμμα αναλόγως.
Επιπλέον τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αντιλαμβανόμενα τις δυσκολίες τους συχνά χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Ο Παιδοψυχολόγος είναι ο κατάλληλα καταρτισμένος ειδικός για να βοηθήσει στη βελτίωση της εικόνας του εαυτού και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, σε συνδυασμό με την μαθησιακή παρέμβαση.
Οι μαθησιακές δυσκολίες παρόλο που μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά αν διαγνωσθούν έγκαιρα, μπορεί να έχουν σύνθετη αιτιολογία και να επηρεάσουν με πολλούς τρόπους τόσο το ίδιο το παιδί όσο και την οικογένειά του. Για τους λόγους αυτούς συχνά είναι απαραίτητο και αποτελεσματικότερο τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπευτική παρέμβαση να γίνεται από Παιδοψυχολόγο ειδικευμένο στις μαθησιακές δυσκολίες.

Αλεξίου Βανέσσα
Παιδοψυχολόγος

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields