ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

Πολλές φορές ο γονέας έρχεται αντιμέτωπος με το άγχος του παιδιού του. Ακόμα περισσότερες φορές, ο γονέας έρχεται αντιμέτωπος με συμπεριφορές που έχουν ως υπόβαθρο το άγχος χωρίς την άμεση έκφρασή του. Ειδικότερα κατά την εφηβεία, περίοδος κατά την οποία η ατομική έκφραση του εφήβου προς τον γονέα περιορίζεται, υπάρχουν πολλές συμπεριφορές που είναι ενδεικτικές ύπαρξης άγχους. Πώς εκδηλώνεται το άγχος στος εφήβους;
Ο αγχωμένος έφηβος μπορεί να εκδηλώσει:
νευρικότητα, ανησυχία
απότομη συμπεριφορά
κακή διάθεση
ζαλάδα
ταχυκαρδίες
ονυχοφαγία
διαταραχές στον ύπνο
πονοκεφάλους
στομαχικές διαταραχές
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
Λόγοι για τους οποίους ο έφηβος μπορεί να εκδηλώσει άγχος:
οι φυσιολογικές αλλαγές στην εμφάνισή του (σώμα, πρόσωπο, ακμή)
υψηλές προσδοκίες του περιβάλλοντός του
πολλές υποχρεώσεις- «υπερφόρτωση προγράμματος»
τα οικονομικά προβλήματα
σχέσεις με συνομηλίκους
οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει την καθημερινότητά του
Σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση άγχους αποτελεί ένδειξη αδυναμίας του ατόμου να διαχειριστεί άγνωστες σε αυτό συνθήκες!!! Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση του εφήβου με σκοπό την καλλιέργεια προσωπικής εμπιστοσύνης.
Ελένη Τσάνταλη
Ψυχολόγος