Ο Παιδοψυχολόγος είναι εχέμυθος με φιλική αντιμετώπιση

Η εχεμύθεια είναι βασικό στοιχείοστο επάγγελμα του Παιδοψυχολόγου, όπως και σε όλα τα επάγγελμα ψυχικής υγείας.  Ως απόρροια του ιατρικού απορρήτου και του κώδικα δεοντολογίας  ο Παιδοψυχολόγος  αντιμετωπίζει και διαφυλάσσει με σεβασμό και  εχεμύθεια της πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Είναι πιθανό, κάποιες φορές,  τα παιδιά,  οι έφηβοι αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, ιδίως στην αρχή τις θεραπείας, να είναι επιφυλακτικοί στην παροχή πληροφοριών και προσωπικών.

Ο Παιδοψυχολόγος συνεργάζεται με τους γονείς διακριτικά και χωρίς να αποκαλύψει στοιχεία της συνεδρίας.

1 2 3 4