Ο παιδοψυχολόγος βοηθά στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Σχέσεων

   Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το άτομο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Οι σχέσεις που αναπτύσσει ένα παιδί  με τα υπόλοιπα άτομα του περιβάλλοντός του, συνομηλίκους και ενήλικες, κατά την παιδική ηλικία, είναι καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα ανάπτυξή του. Η σχέση που αναπτύσσει το παιδί από τη βρεφική κιόλας  ηλικία με τους σημαντικούς για εκείνο  ενήλικες είναι ο πρόδρομος τόσο της δομής της.

Ο Παιδοψυχολόγος είναι επιστήμονας μεταπτυχιακής μόρφωσης και κατάρτισης.

Στην Ελλάδα, αρχικά οι σπουδαστές αποφοιτούν ως Ψυχολόγοι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι σπουδές στα ανωτέρω πανεπιστήμια είναι τετραετούς φοίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους είναι η πολύωρη κλινική και πρακτική άσκηση. Ο Παιδοψυχολόγος συνεχίζει την επιστημονική εξειδίκευση, μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου ψυχολογίας, με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ.

Η Πολιτεία εμπιστεύεται τον Παιδοψυχολόγο με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ. 278, τ. Α΄, 20.12.1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 236, τ. Α΄, 20.10.1998, «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»], η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο σε Ψυχολόγους με ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Πολιτεία. Για την χορήγηση.

Ο Παιδοψυχολόγος δεσμεύεται με Ιατρικό Απόρρητο.

Οι Ψυχολόγοι δεσμεύονται από το Νόμο ως προς τη διαφύλαξη του απορρήτου (νόμου 991/79, ΦΕΚ Α’ 278 Άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου), που σημαίνει ότι δεν έχουν το δικαίωμα να παρέχουν σε τρίτους πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, χωρίς την έγκριση του θεραπευόμενου. Το ίδιο ισχύει και για τους Παιδοψυχολόγους, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνουν τους γονείς των παιδιών και των εφήβων για τις δυσκολίες τους και.

Ο Παιδοψυχολόγος σέβεται τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Για το επάγγελμα του Παιδοψυχολόγου, ισχύει ο σεβασμός και η τήρηση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας των Ψυχολόγων. Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η διατήρηση του κύρους του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και η πραγμάτωση της αποστολής του. Ο Κώδικας δεοντολογίας καλύπτει διαφορετικές διαστάσεις του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι γενικές υποχρεώσεις του, οι σχέσεις με τους συναδέλφους, οι σχέσεις με εκπροσώπους άλλων επαγγελμάτων, οι σχέσεις με τις.

Ο Παιδοψυχολόγος βοηθάει παιδιά εξαρτημένα από internet, ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια κ.λπ.

Η χρήση και η  κατάχρηση ουσιών και συμπεριφορών που μπορεί να οδηγήσουν σε εξάρτηση κάνει συχνά την εμφάνισή της στην εφηβεία. Μεταξύ των δημοφιλέστερων εξαρτητικών ουσιών και συμπεριφορών στους εφήβους είναι το αλκοόλ, ο καπνός, η ινδική κάνναβη και  το διαδίκτυο με συνηθέστερες διαδικτυακές δραστηριότητες τα διαδικτυακά παιχνίδια και  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ποσοστό επικράτησης 11%. (Μονάδα εφηβικής υγείας Πανεπιστημίου Αθηνών, 2012). Η εξάρτηση από τα παραπάνω, είναι βαρύνουσας.

Ο Παιδοψυχολόγος βοηθάει παιδιά στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό

Οι έφηβοι, τελειώνοντας το Λύκειο ή και ακόμα νωρίτερα όταν καλούνται να επιλέξουν σχολικό πλαίσιο (π.χ. Επαγγελματικό Λύκειο) οφείλουν να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το επαγγελματικό μέλλον τους. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η λήψη επαγγελματικών αποφάσεων δεν είναι για όλους εύκολη υπόθεση. Οι έφηβοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις αξιολογώντας πλήθος παραγόντων όπως είναι οι προσωπικές επιθυμίες, οι δεξιότητες τους , οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ωστόσο και παρόλο που γίνονται.

Ο Παιδοψυχολόγος βοηθάει παιδιά να διαχειριστούν το άγχος τους

Το Άγχος είναι γνώριμο και οικείο συναίσθημα τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Εμφανίζεται σε πολλές  και διαφορετικές καταστάσεις της ζωής, θέτοντας το άτομο σε κατάσταση ετοιμότητας όταν πρόκειται να έρθει αντιμέτωπο με δύσκολες καταστάσεις, ως μία φυσιολογική διαδικασία. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που το άγχος μπορεί να γίνει δυσλειτουργικό και να αποτελέσει ένδειξη για την ύπαρξη κάποιας  Αγχώδους Διαταραχής.  Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά απευθύνονται.

Ο Παιδοψυχολόγος βοηθάει παιδιά με φοβίες και κρίσεις πανικού

Οι Φοβίες και οι Κρίσεις Πανικού είναι επιμέρους διαστάσεις  των Αγχωδών Διαταραχών και εμφανίζονται συχνά σε παιδιά και εφήβους.  Ο Παιδοψυχολόγος  αξιολογώντας την εικόνα του παιδιού, τα κλινικά σημεία, τη συναισθηματική του κατάσταση, την ύπαρξη σωματικών συμπτωμάτων και το   επίπεδο λειτουργικότητάς του διαμορφώνει την κατάλληλη παρέμβαση με στόχο την θεραπεία του, η οποία αφορά την απεγκατάσταση των φοβιών και την εξάλειψη των κρίσεων πανικού. Τέλος, ο Ψυχολόγος παιδιών και εφήβων.

Ο Παιδοψυχολόγος βοηθάει παιδιά που βιώνουν ενδοσχολική βία

Ο Εκφοβισμός (bullying) και η Ενδοσχολική βία, δυστυχώς,  είναι φαινόμενα ιδιαίτερα συνηθισμένα και έντονα στο σχολικό περιβάλλον και αναφέρονται στη χρήση βίας μεταξύ των μαθητών με σκοπό την πρόκληση πόνου και αναστάτωσης. Η ενδοσχολική βία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως σωματική βία, απομόνωση, ψυχολογική βία, λεκτική βία, συναισθηματική βία, απειλές, σεξουαλική βία και παρενόχληση, ηλεκτρονική βία,  ρατσισμός.  Το ποσοστό των παιδιών που εμπλέκονται σε επεισόδια σχολικού εκφοβισμού και βίας .

Ο Παιδοψυχολόγος βοηθάει παιδιά στη Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή διάγνωσης στο σχολικό πληθυσμό (Schultz et al., 2011). Πρόκειται για μία αναπτυξιακή διαταραχή η οποία επηρεάζει αρνητικά  διάφορους τομείς της λειτουργικότητας  του παιδιού και χαρακτηρίζεται από δύο κύρια στοιχεία, την υπερδραστηριότητα και τις έντονες δυσκολίες επίτευξης παρατεταμένης συγκέντρωσης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006).   Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ χαρακτηρίζονται από παρορμητική συμπεριφορά, επίμονη έλλειψη προσοχής και  αδυναμία ελέγχου ή αναστολής της.

Ο Παιδοψυχολόγος έχει ως κύριο εργαλείο τον Λόγο

Ετυμολογικά η λέξη Παιδοψυχολόγος απαρτίζεται από τις λέξεις παιδί, ψυχή και λόγος.  Ο λόγος είναι το βασικότερο εργαλείο του Παιδοψυχολόγου. Μέσω του λόγου έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία, πρωτίστως,  να επικοινωνήσει με το παιδί/έφηβο που έχει απέναντί του. Βοηθάει όχι μόνο στην έκφραση από την πλευρά του θεραπευτή, αλλά δίνει σημαντικές πληροφορίες για την κλινική εικόνα του παιδιού/εφήβου.  Ο τρόπος που το παιδί/έφηβος αντιλαμβάνεται αλλά και χρησιμοποιεί το λόγο.

1 2 3 4