Στο Κέντρο Ημέρας “ΣΤΗΡΙΞΙΣ” στον Πειραιά, με έναν εντελώς πρωτοποριακό τρόπο γίνεται Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία και Κοινωνικοποίηση σε παιδιά 2-5 ετών, όλη την ημέρα