Κέντρο Ημέρας : μια αγκαλιά ανοιχτή για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες, ηλικίας 2-5 ετών.