Εμπειρία , Οργάνωση και Αποτελεσματικότητα χαρακτηρίζουν το Κέντρο Ημέρας